SME

เชื่อมต่อ API ดีไหม? 5 คำถามที่พบบ่อยจากร้านค้าที่ใช้ LINE OA

LINE จะมีลักษณะพิเศษที่ว่ามีกลุ่มเป้าหมายในการสื่อสารที่เป็นผู้บริโภคพร้อมศักยภาพและสนใจรู้จักแบรนด์ต่างๆ จึงได้กลายเป็นช่องทางการตลาดที่สามารถทำการสื่อสารได้อย่างเจาะจง และมีโอกาสสูงที่จะบรรลุเป้าหมายการตลาดด้วยต้นทุนเพียงเล็กน้อย

Hot Topics