Go Back Up

back to blog

AI Marketing คืออะไร? แนะ 4 วิธีใช้ AI เพื่อพัฒนาการตลาดในยุคดิจิทัล

กลยุทธ์การตลาด • 3 มิ.ย. 2023, 1:55:36 • Written by: CherryNapat

AI เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลมากที่สุดในยุคดิจิทัล และได้เข้ามาปรับโฉมวงการการตลาดไปอย่างสิ้นเชิง การใช้เครื่องมือการตลาดอัตโนมัติที่พัฒนาด้วย AI จึงกำลังกลายเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจและเริ่มทำในทุกธุรกิจ จากรายงานของ Salesforce ระบุว่ามีธุรกิจมากถึง 68% ใช้ AI เพื่อพัฒนากลยุทธ์การตลาด ซึ่งเพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบกับในช่วง 2 ปีก่อน

AI Marketing คืออะไร

AI Marketing คือ การรวบรวม วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ข้อมูลลูกค้าจำนวนมากโดยใช้เทคโนโลยี AI และ machine learning เพื่อใช้พัฒนาแคมเปญและกลยุทธ์ทางการตลาด การใช้เครื่องมือการตลาด AI จะช่วยให้ธุรกิจสามารถสื่อสารกับลูกค้าในอย่างฉลาด รู้ใจ แม่นยำ และอัตโนมัติมากขึ้น

AI Marketing ประกอบด้วยการตลาดโดยใช้ Data (Data Marketing) และการตลาดอัตโนมัติด้วย AI การตลาดโดยใช้ Data (Data Marketing) ซึ่งครอบคลุมถึงการแนะนำลูกค้าเฉพาะบุคคล (personalized recommendation) การเฝ้าติดตามพฤติกรรมลูกค้า การวิเคราะห์การทำนายพฤติกรรมลูกค้า และการติดต่อลูกค้าหรือลูกค้าเป้าหมายโดยอัตโนมัติตามพฤติกรรมที่ติดตามได้อย่างเจาะจง

หน้าที่หลักของเครื่องมือการตลาดด้วย AI เหล่านี้คือช่วยให้ธุรกิจเข้าใจปัญหาและความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ให้สินค้าและบริการที่ลูกค้าต้องการได้อย่างตรงจุด และสร้างประสิทธิภาพในการตลาดอย่างมากที่สุด

ตัวอย่างเช่น เครื่องมือการตลาด ChatGPT สามารถสร้างและปรับปรุงเนื้อหาโฆษณาหรือข้อความโดยอัตโนมัติ รวมทั้งยังสร้างเนื้อหาที่เกี่ยวข้องที่สุดโดยอิงจากข้อมูล Data ลูกค้าได้เป็นต้น

จุดเด่นและประโยชน์ของ AI ต่อการตลาดดิจิทัล

AI ได้เข้ามาปรับโฉมเปลี่ยนแปลงการตลาดดิจิทัลในช่วงไม่กี่ปีมานี้ โดยมีจุดเด่นคือความสามารถในการทำนายพฤติกรรมของผู้บริโภคล่วงหน้า ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างแคมเปญและคอนเทนต์ทางการตลาดได้ตรงใจกับกลุ่มเป้าหมาย และสามารถปรับปรุงอัตโนมัติตามข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้

ในมุมของลูกค้า ลูกค้าเองก็จะได้รับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของลูกค้าเฉพาะคนเท่านั้น โดยไม่ต้องใช้ความพยายามในการค้นหาเนื้อหารายละเอียดที่สนใจจริงๆ ด้วยตัวเอง ต่างจากโฆษณาแบบดั้งเดิมที่ทุกๆคน ต่างได้รับโฆษณาที่เหมือนๆกันหมด 

(AI Marketing) จะช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าที่เหนือชั้นมากยิ่งขึ้น เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ (Return on Investment – ROI) ได้ในทุก Touch point ของลูกค้า โดยธุรกิจจะสามารถส่งเนื้อหาที่เหมาะสม (Right content) ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม (Right people)ในเวลาที่เหมาะสม (Right time) และสร้างแบรนด์ที่ผู้บริโภคเชื่อมั่น สร้างความสัมพันธ์และความเชื่อมั่น ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างกำไรในระยะยาว

ในฐานะนักการตลาด ประโยชน์ที่สำคัญที่สุดของ AI Marketing คงหนีไม่พ้นการเร่งการทำงานในกระบวนการหลายขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนให้ทำได้เร็วขึ้น และการวิเคราะห์ข้อมูลที่แม่นยำมากขึ้น ลดความผิดพลาดหรือความลำเอียงจากมนุษย์ ทำให้เกิดการตัดสินใจที่มีคุณภาพสูงขึ้น

AI การตลาดข้อมูลสามารถปรับปรุงคุณภาพของกลุ่มเป้าหมาย (ผู้รับสาร), วิธีการ, เวลา, และสินค้าได้ โดย MAAC เครื่องมือการตลาดอัตโนมัติของ Crescendo Lab ได้พัฒนาฟีเจอร์ต่างๆ ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว

4 ตัวอย่างเครื่องมือการตลาดด้วย AI 

การใช้ AI ในการพัฒนากลยุทธ์การตลาดดิจิทัลต้องใช้องค์ประกอบหลักหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการตลาดอัตโนมัติ, ถังข้อมูลขนาดใหญ่, การวิเคราะห์ข้อมูล, และเทคโนโลยี machine learning ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในขั้นตอนต่างๆ ของการพัฒนาการตลาดด้วย AI 

ขั้นแรกสำหรับองค์กรที่ต้องการเริ่มต้นทำ AI Marketing สามารถเริ่มต้นจากการตลาดอัตโนมัติซึ่งช่วยในการทำงานที่ซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ขั้นที่สองคือการใช้เครื่องมือ AI เพื่อช่วยกำหนดกลุ่มเป้าหมายลูกค้าที่มีโอกาสซื้อและมีความต้องการที่ใกล้เคียงกันหรือเหมือนกัน รวมถึงการสร้างเนื้อหาที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายตามข้อมูลลูกค้าที่รวบรวมไว้ได้

ขั้นที่สามคือการรวมการวิเคราะห์ข้อมูล data และการเรียนรู้จาก machine learning เพื่อรวมข้อมูลพฤติกรรมของลูกค้า และนำมาปรับปรุงให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และเนื้อหาที่กำหนดผลลัพธ์ได้อย่างแม่นยำ ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

เคสตัวอย่าง:

1. การสร้างคอนเทนต์จาก AI : ด้วยเทคโนโลยีประมวลผลภาษามนุษย์ (NLP)

ChatGPT ที่ได้รับความสนใจมากในเร็ว ๆ นี้เป็นเครื่องมือการตลาดที่ใช้เทคโนโลยี AI ประมวลผลภาษามนุษย์ (AI natural language processing หรือ NLP) เพื่อสร้างข้อความโดยอัตโนมัติ และช่วยเพิ่มความเร็วในกระบวนการขายและการบริการลูกค้า เสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อลูกค้า เช่น CAAC AI ฟีเจอร์ใหม่จาก Crescendo Lab ที่ช่วยสร้างข้อความอัตโนมัติเพื่อตอบลูกค้าใน LINE OA

2. การส่งข้อความอัจฉริยะ (Smart sending)

ไม่ว่านักการตลาดจะดำเนินการผ่าน Social Media ช่องทางใด แน่นอนว่าเราต่างก็ต้องการให้เนื้อหาของเราเป็นที่สนใจในสายตาของลูกค้า ซึ่งเทคโนโลยี AI จะเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลประวัติการโต้ตอบสนทนาของลูกค้า เพื่อให้นักการตลาดสามารถเลือกเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการโพสต์คอนเทนต์​และตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ตรงใจที่สุด 

ตัวอย่างเช่น ในระบบของ MAAC ซึ่งเป็นเครื่องมือการตลาดอัตโนมัติของ Crescendo Lab นักการตลาดจะสามารถเลือกเวลาที่ผู้ใช้งาน LINE OA แต่ละคนมีโอกาสเปิดอ่านข้อความสูงสุด ซึ่งจะเพิ่มอัตราการเปิดอ่านข้อความ (Open rate) อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น

3. Smart Segmentation: ฟีเจอร์ “AI ค้นหากลุ่มลูกค้าที่ใช่

เครื่องมือการแบ่งกลุ่มลูกค้าด้วย AI สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าและเลือกกลุ่มลูกค้าที่มีโอกาสซื้อสินค้าในอนาคตมากที่สุด ช่วยให้บริษัทเพิ่มผลกำไร หรือ ROI โดยไม่ต้องพึ่งพาการวิเคราะห์จากมนุษย์เพียงอย่างเดียวอีกต่อไป 

ฟีเจอร์ “AI ค้นหากลุ่มลูกค้าที่ใช่” ของ MAAC จาก Crescendo Lab จะใช้ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลจาก Google Analytic เพื่อทำการทำนายข้อมูล โดยเราสามารถเลือกจำนวนกลุ่มลูกค้าที่ทำนายข้อมูล รวมถึงความน่าจะเป็นในการซื้อ หรือใช้แท็กในการสร้างชุดข้อมูลสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่มีโอกาสซื้อสูงโดยอัตโนมัติ เพื่อติดตามและทำการตลาดต่อได้

4. Smart Recommendation: ฟีเจอร์ AI แนะนำสินค้าที่ใช่ 

ลูกค้ามักจะเปรียบเทียบสินค้าที่มีความคล้ายคลึงกันก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ หรือสั่งซื้อสินค้าโดยพิจารณาจากตัวเลือกที่คล้ายกัน หากนักการตลาดใช้ AI ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าเมื่อลูกค้าเรียกดูหน้า Website E-commerce, เพิ่มสินค้าลงในตะกร้าสินค้า, หรือชำระเงิน เราจะสามารถใช้ AI ตรวจจับเพื่อทำนายข้อมูลสินค้าที่น่าสนใจที่สุดสำหรับลูกค้าแต่ละคน และเลือกสินค้าที่ตอบโจทย์ลูกค้าคนนั้นโดยเฉพาะ เพื่อส่งข้อความทางการตลาดไปแนะนำแบบเจาะจงเฉพาะบุคคลได้ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในแพลตฟอร์มที่สามารถพูดคุยกับลูกค้าได้แบบตัวต่อตัวอย่าง LINE OA นักการตลาดสามารถส่งข้อมูลแนะนำสินค้าพิเศษหาลูกค้าได้ 

โดยฟีเจอร์ “AI แนะนำสินค้าที่ใช่” ของ Crescendo Lab ได้ช่วยเพิ่มอัตราการขาย (Conversion) ของธุรกิจที่มี Website E-commerce ได้อย่างมาก

เทรนด์ของ AI Marketing เป็นไปในทางใด?

นอกจากฟีเจอร์ที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว การใช้ AI ร่วมกับกลยุทธ์ marketing funnel ยังช่วยปรับปรุงทุกขั้นตอนของกระบวนการทางการตลาดได้อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการใช้ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างช่องทาง (cross-channel data) เพื่อสร้างกลยุทธ์ในการดึงลูกค้าใหม่ การแบ่งกลุ่มเป้าหมายอย่างแม่นยำ การทำนายแนวโน้ม และการปรับปรุงแคมเปญการตลาดให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เป็นเทรนด์ของการทำการตลาดด้วย AI และยังเป็นจุดสำคัญหลักที่ Crescendo Lab ให้ความสำคัญในงานวิจัยและพัฒนา

AI กำลังพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และหากธุรกิจของคุณต้องการยกระดับความแข็งแกร่งในการแข่งขันในการตลาดดิจิตอล เครื่องมือการตลาดด้วย AI เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่คุณไม่ควรพลาด

หากคุณไม่อยากตกเทรนด์ และไม่อยากพลาดข้อมูลทางการตลาดด้วย AI คุณภาพ สามารถ

ลงทะเบียนเพื่อร่วมงานสัมมนาออนไลน์ฟรี “AI-Driven Customer Journey สร้าง Customer Journey ให้เหนือชั้นด้วยการตลาดผ่าน AI” ได้ที่นี่ 】

โดย Crescendo Lab จะพูดถึงเทรนด์การทำการตลาดด้วย AI และฟีเจอร์ AI ล่าสุดในวันที่ 28 มิถุนายนนี้ 

หรือทำความรู้จักกับ MAAC เครื่องมือการตลาดของเรามากขึ้นได้ที่นี่

บทความการตลาดด้วย AI ยังมีอีกเพียบ คลิกเลย!

Ready to Transform your Business with Little Effort Using Vertical?

CherryNapat

I'm a Thai senior marketing specialist, working for a startup company in Taiwan.